Transitie naar autonoom vervoer

26-6-2020 knop

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft onlangs een onderzoek over de toekomst van autonoom vervoer gepubliceerd. In het rapport ‘Monitoren van de transitie naar autonoom vervoer’ werken KiM-onderzoekers een kader voor de monitoring van de ontwikkeling van autonoom vervoer uit. De kern van dat kader bestaat uit indicatoren die door beleidsmakers gebruikt kunnen worden om de transitie richting autonoom vervoer te volgen. Het gaat onder meer om indicatoren op technisch en niet-technisch vlak en om het meten van de verkoop van voertuigen en het gebruik in de praktijk.

Voorbeelden van niet-technische indicatoren zijn acceptatie, wet- en regelgeving, standaardisatie en businessmodellen. Vervolgens beschrijven de onderzoekers per vervoerwijze en indicator literatuurbronnen, belangrijke onderzoeksprojecten en organisaties die voor een periodieke monitor kunnen worden gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen auto's, openbaar vervoer, luchtvaart en schepen.

Ontwikkelingen volgen

Met de indicatoren en de informatiebronnen kunnen beleidsmakers de ontwikkelingen in het autonoom vervoer volgen. De initiatiefnemers streven ernaar dat de gegevens continue beschikbaarheid zijn en dat er voldoende aandacht is voor de verschillen tussen de diverse vervoerwijzen. Per vervoerwijze worden er bijvoorbeeld andere indelingen in niveaus van autonomie gehanteerd en zijn er wezenlijke verschillen in de toepassing, de technologie en de randvoorwaarden.

Meer informatie en links naar het rapport en een samenvatting zijn te vinden op de website van het ministerie.

Terug naar nieuwsoverzicht