Toegankelijkheid

We willen dat iedereen alle informatie en diensten op deze website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van i-at.nl zodat deze voldoet aan overheidsstandaard Webrichtlijnen Europese norm EN 501 349.

Het doel van de webrichtlijnen is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:
• de webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat
• de website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door. Wilt u de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen? Dank u wel! Op de website www.webrichtlijnen.nl vindt u meer informatie over de webrichtlijnen.