Living Labs

Behalve de technische (door)ontwikkeling van voortuigen voor grensoverschrijdend, geautomatiseerd vervoer, stonden testen en het opdoen van praktische ervaring met geautomatiseerd vervoer centraal in het I-AT Project. Daarom werden er plannen voor enkele Living Labs ontwikkeld, die inzicht moesten geven in bijvoorbeeld de technische aspecten van autonoom vervoer, de noodzakelijke randvoorwaarden, rijgedrag en de acceptatie door gebruikers, passagiers en andere verkeersdeelnemers. De ervaringsgegevens van de Living Labs worden niet alleen ter beschikking gesteld aan de partners van het I-AT Project, maar ook aan bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten die zich in de toekomst verder willen verdiepen in technische oplossingen, nieuwe business modellen of onderzoek naar autonoom rijden.
Helaas konden niet alle Living Labs volgens de oorspronkelijke plannen en opzet uitgevoerd worden. Desalniettemin hebben de verschillende Living Lab-activiteiten interessante informatie en resultaten opgeleverd.

de WEpod in ontwikkeling

Living Lab Weeze: shuttle voor passagiers

Op vliegveld Weeze loopt sinds 21 februari 2019 een pilot met een shuttle service, waarmee passagiers van de luchthaven tussen de parkeerplaats en de terminal of tussen het hotel en de terminal kunnen pendelen. Het voertuig kan met behulp van radar en camera‘s op speciaal ingemeten trajecten mensen autonoom vervoeren.

route Aachen - Vaals

Living Lab Aken – Vaals: openbaar vervoer shuttle

Het doel van het Living Lab Aachen - Vaals is de ontwikkeling van een flexibele, geautomatiseerde shuttle voor personenvervoer over korte afstand, die op een grensoverschrijdend traject getest wordt. De pilot helpt ook om de mogelijkheden en uitdagingen van autonome shuttles voor OV-bedrijven in kaart te brengen.

een voorbeeld van Truck Platooning

Living Lab: business model voor truckplatooning

In dit Living Lab wordt onderzocht welk verdienmodel er aan truckplatooning verbonden is. Truckplatooning helpt bij het besparen van brandstof en personeelskosten, maar kan ook schadelijke emissies reduceren en een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming.

Wepod Weeze

Living Lab Airport Weeze

Het Living Lab op vliegveld Weeze bij Düsseldorf verliep volgens plan.

de WEpod Technova

Living Lab Wageningen - Ede

De WEpods waren dankzij het WEpod-project - de voorloper van het I-AT Project - al een bekende verschijning in Wageningen.

de Truckplatooning

Living Lab Truckplatooning

Werkpakket 2 van het I-AT Project was belast met onderzoek naar een mogelijke business case voor truckplatooning.

Wepod Aldenhove personenvervoer

Living Lab Aken – Vaals: openbaar vervoer shuttle

Het doel van het Living Lab Aachen - Vaals was de ontwikkeling van een flexibele, geautomatiseerde shuttle voor personenvervoer over korte afstand