Living Lab: business model voor truckplatooning

een voorbeeld van Truck Platooning

Het Living Lab Truckplatooning is opgezet om een bruikbaar concept voor truckplatooning te ontwikkelen. Er zijn de afgelopen jaren diverse geslaagde voorbeelden geweest, die aangetoond hebben dat truck platooning succesvol op internationale wegen uitgevoerd kan worden. De European truck platooning challenge en de Ecotwins waren twee interessante projecten die inmiddels afgerond zijn. Dat truckplatooning technisch mogelijk is, is dus wel bewezen, maar hoe brengen we truckplatooning in de praktijk?

Verdienmodel

Het is interessant te onderzoeken welk verdienmodel er eigenlijk aan truckplatooning verbonden is. In eerste instantie zou de logistieke sector op diverse kostenposten zoals brandstof en personeel kunnen besparen. Daarnaast kan truckplatooning bijdragen aan de reductie van schadelijke emissies en kan ze een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming.

Wet- en regelgeving

De realiteit is echter weerbartiger, want truckplatooning wordt door veel regels en wetgeving beperkt. Bovendien vergt ze aanzienlijke voorinvesteringen, wat voor bedrijven onaantrekkelijk is. Kijken we naar de logistieke stromen, dan ontkomen we er niet aan om grensoverschrijdend te denken, waardoor de uitdaging nog groter wordt, omdat we dan ook te maken krijgen met internationale wet- en regelgeving.

Aantrekkelijk concept

In het kader van I-AT Project wordt in het Living Lab onderzocht, hoe we een aantrekkelijk businessmodel voor truckplatooning kunnen bouwen. Belangrijke aspecten zijn onder meer: technologie, voertuigdynamiek, grensoverschrijdend rijden, economische aspecten en eventuele, alternatieve scenario’s.

Het Living Lab Truckplatooning heeft als doel een concept te ontwikkelen, dat aan alle randvoorwaarden voldoet. Dat kan vervolgens gebruikt kan worden voor opschaling richting de praktijk en als living lab ingezet worden voor vervolgprojecten. Bovendien moeten de overheden betrokken worden om passende - grensoverschrijdende - wet- en regelgeving mogelijk te maken.