I-AT project presenteert resultaten van onderzoek naar truckplatooning

11-2-2020 voorruit van een truck

Op woensdag 29 januari 2020 presenteerde Werkpakket 2 van het I-AT Project in het Euregio Forum te Kleef 2 onderzoeken naar truckplatooning. IKEM en BBH lichtten een onderzoek toe naar de wettelijke grondslag voor truckplatooning, terwijl V-tron en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een onderzoek naar enkele technische aspecten van truckplatooning presenteerden.

De aftrap van de middag werd verzorgd door Arjan van Vliet, innovatiemanager van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij liet in vogelvlucht beleid en innovaties in het wegtransport passeren, die zowel de congestie als de luchtvervuiling moeten oplossen. Ook truckplatooning werd als een mogelijke oplossing gezien. De aandacht voor het fenomeen beleefde het voorlopige hoogtepunt tijdens de Truckplatooning Challenge in 2016. Daarna werd het stil.

“Het antwoord op de vraag of er inderdaad een succesvolle business case voor truckplatooning mogelijk is, was bij de start van het I-AT Project twijfelachtig”, blikte Tanja Braun, leider van Werkpakket 2, terug. “Maar we constateerden tegelijkertijd, dat de emissieregelgeving en de situatie op de weg maatregelen noodzakelijk maakten. Vandaar dat we besloten verder onderzoek naar de mogelijkheden voor truckplatooning te doen.”

IKEM en BBH presenteerden tijdens het seminar de resultaten van hun onderzoek naar het wettelijke kader voor truckplatooning in Duitsland en Nederland. De focus van dit onderzoek lag op de toelating van autonoom rijdende (vracht)auto’s door de betrokken instanties, aansprakelijkheid en arbeidsrechtelijke zaken. Het bleek dat er zowel voor truckplatooning als voor autonoom rijden eigenlijk geen rechtsgrondslag is en dat de wettelijke kaders aangepast moeten worden.

V-tron en de HAN lichtten een praktisch onderzoek toe over technische aspecten van truckplatooning. De data werden in een periode van 6 maanden door Mobileye camera’s in 2 vrachtauto’s verzameld. Ze legden tijdens het onderzoek in het totaal 70.000 kilometers af. Tijdens het onderzoek werd met name gekeken naar de kwaliteit van het mobiele dataverkeer, dat van belang is voor de ‘aansturing’ van de ‘platoon’, en naar de onderlinge afstand tussen ‘platoonende’ vrachtauto’s. De aerodynamica in een platoon kan een brandstofbesparing van 5 tot 15 % opleveren.

Hoewel het I-AT project in juni afloopt en de beide rapporten de afronding vormen van de activiteiten van Werkpakket 2, kondigde Tanja Braun aan, dat de betrokken bedrijven zich bezinnen op een mogelijk vervolg van de onderzoeken. Zij zijn van mening, dat truckplatooning met de juiste wettelijke kaders en de juiste technologie zeker perspectief biedt voor de optimalisering van het wegtransport.

De beide rapporten  zijn te vinden in de kennisportal op deze website.

Terug naar nieuwsoverzicht