Lessen leren van pilots

26-6-2020

Eind 2019 verscheen het rapport ‘Lessen leren van de pilots met zelfrijdende shuttles in Nederland’, waarin 17 projecten met autonoom rijdende shuttle geëvalueerd worden. Het rapport werd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door bureau Goudappel Coffeng.

De auteurs stellen, dat de zelfrijdende auto een van de meeste ‘disruptieve (afbrekende)’ ontwikkelingen in de mobiliteit is, maar constateren tegelijkertijd dat er nog een lange weg te gaan is om volledig zelfrijdende voertuigen op de openbare weg te krijgen. Pilotprojecten zijn een belangrijk middel om ervaringen op te doen, maar het risico bestaat dat de opgedane kennis binnen het pilotproject blijft hangen. Het rapport is niet alleen uitgebracht om inzicht te geven in de successen, maar vooral ook in de valstrikken en de geleerde lessen.

Rapport

Het prettig leesbare rapport van ongeveer 40 pagina’s is gebaseerd op interviews met tal van betrokkenen. Ze geven een beeld van aspecten die van invloed zijn op het verloop van pilotprojecten, zoals de toelating van het voertuig, het (technische) functioneren van de shuttles, de interactie met andere weggebruikers, de invloed van weersomstandigheden, het uitvoeren van noodstops, de organisatie van de pilot, dienstregeling, de inzet van stewards, verkeersveiligheid en de reactie van het publiek. Het rapport is te vinden in de kennisportal van de I-AT-website.

Terug naar nieuwsoverzicht