Emotie-onderzoek tijdens rit in de Mission

26-6-2020

Tijdens de testritten met de Mission in maart op het testcircuit in Aldenhoven zijn de emoties van de passagiers gemonitord met een polsband, die door het meten van de hartslag en transpiratie een indicatie van de mate van opwinding geeft. Aan het onderzoek tijdens de testdagen deden 38 personen mee, maar uiteindelijk konden slechts 19 metingen in de resultaten meegenomen worden.

De uitkomsten geven een beeld van de rit met daarin pieken in de emoties van de passagiers. Hoewel het leggen van goede relatie tussen de gebeurtenissen tijdens de ritten en de emotie-metingen lastig was omdat de volgorde en de intensiteit van de gebeurtenissen per rit nogal afweken, werd toch duidelijk dat de passagiers soms heftig op de gebeurtenissen tijdens de rit reageren. Bijvoorbeeld als het voertuig met hoge snelheid door een bocht rijdt, als er bewust een noodstop door een auto op de rijbaan uitgelokt wordt of bij de driver take-over, waarbij een fout in de automatische besturing gesimuleerd werd en de chauffeur binnen enkele seconden de besturing handmatig moest overnemen. Die driver take-over test ging soms gepaard met een heftige schok van het voertuig.

Inzicht

De emotiemetingen op Aldenhoven waren in eerste instantie bedoeld om inzicht te geven in de mogelijkheden van dergelijk onderzoek, maar zijn in principe geschikt om inzicht te geven in de reactie van personen, die van autonoom rijdende voertuigen gebruik maken.

Terug naar nieuwsoverzicht