Living Lab Truckplatooning

de Truckplatooning

Werkpakket 2 van het I-AT Project was belast met onderzoek naar een mogelijke business case voor truckplatooning. Hoewel het enthousiasme voor truckplatooning in de markt snel wegebde, besloot de werkgroep toch om met behulp van praktijkonderzoek meer data te verzamelen, om zo tot goed onderbouwde conclusies te komen. V-tron verzamelde gegevens van twee met camera’s uitgeruste vrachtauto’s, die in het totaal 70.000 kilometers op internationale routes door Nederland en Duitsland reden. Het onderzoek leverde gegevens op over dataverkeer en dataverbindingen, de onderlinge afstand tussen ‘platoonende’ vrachtauto’s en het brandstofverbruik. Het onderzoeksrapport van V-tron en een onderzoek naar de juridische aspecten van truckplatooning door IKEM en BBH werden op woensdag 29 januari 2020 tijdens een workshop van I-AT in Kleve gepresenteerd. De voorzichtige conclusie was, dat truckplatooning wel degelijk een interessant onderdeel kan zijn voor het verminderen van schadelijke emissies en congestie. Medio 2020 zijn er nog enkele afsluitende praktijktests gepland.